سربرگ spunbonded

  • spunbonded header

    سربرگ spunbonded

    هدر spunbonded ، جعبه چرخشی نیز نامیده می شود ، طراحی شده برای تولید پارچه spunbonded ، عرض پارچه را می توان از 160 سانتی متر تا 320 سانتی متر انجام داد ، انواع مختلفی از نیازها را برآورده می کند ، ساخته شده توسط جعل SUS630 یا SUS431 ، مواد ذوب شده توسط روغن داغ یا بخاری برقی و سپس رفتن به داخل هدر ، سپس از طریق مجراهای هوا به داخل چرخ اسپین فشار داده می شود.