ویدئو

پارچه دمیده رنگارنگ

ذوب پردازش اسپینر منفجر شده

ذوب دمیده پردازش اسپینر 2

خط تولید پارچه غیربافته 2

فرآیند چرخش اسپینر مذاب 3

خط تولید پارچه غیربافته 4

سنگ زنی

spinbonded پردازش spinneret

خط تولید پارچه غیر بافته شده