اسپندکس اسپینکس

  • spandex spinneret

    اسپندکس اسپینکس

    اسپندکس ، نوعی الیاف شیمیایی برای پارچه های بافته شده سنتی است که به طور گسترده ای برای پوشاک استفاده می شود. الزامات کیفیت پارچه بافته شده بالاتر از آنچه برای پارچه های غیربافته استفاده می شود ، خواهد بود. اسپینکس اسپینکس که تولید کردیم بازخورد خوبی از آن به دست آورده است بازار ، و به جنوب شرقی آسیا فروخته شد.