اسپینرت دمیده شده ذوب شده

  • melt blown spinneret

    اسپینرت دمیده شده ذوب شده

    اسپینرت دمیده شده ، دارای هزاران سوراخ فوق العاده میکرو گرد است که از جعل SUS630 یا SUS431 ساخته شده است ، قادر به تولید پارچه ای است که عرض آن از 270-3200 میلی متر است ، قطر آن می تواند از 0.1-0.25 میلی متر باشد ، L / D از 1: 10- 1:20. این ماده به هدر ذوب شده متصل می شود ، مواد ذوب شده از هدر سپس از طریق مجرای هوا و توزیع کننده عبور می کند ، سپس به داخل نخ ریسی می رود تا به فیبر شیمیایی برسد. این باید هر 45 روز تا 60 روز تمیز شود.